مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نخستين همايش «متوليان بهره وري استان ها» سازمان ملي بهره‌وري ايران مشاركت كرد.

سازمان ملي بهره‌وري ايران نخستين "همايش متوليان بهره وري استان ها" را در تاريخ 1 بهمن 1398 در محل برگزاري همايش هاي سازمان مديريت صنعتي، با مشاركت مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار كرد.

1398/11/2
موضوع چشم انداز توسعه فضايي، آينده نگاري و ساختار كلي تدوين سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

موضوع چشم انداز توسعه فضايي، آينده نگاري و ساختار كلي تدوين سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 29 دي 1398 با حضور صاحبنظران در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

1398/10/29
جلسه هم انديشي تبين آينده بهره وري برگزار شد.
جلسه هم انديشي تبين آينده بهره وري در تاريخ 29 دي 1398 در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.
1398/10/29
نتايج اوليه مطالعات ملاحظات پدافند غيرعامل در سند ملي آمايش سرزمين، در نهمين نشست كميته كارشناسي تلفيق ارائه شد.

نتايج اوليه مطالعات ملاحظات پدافند غيرعامل در سند ملي آمايش سرزمين، در نهمين نشست كميته كارشناسي تلفيق در تاريخ 28 دي 1398 ارائه و  بررسي شده است. 

1398/10/28
گام نخستِ فرايند بررسي متقاضيان جذب هيات علمي سال 1398 آغاز شد.

اطلاعيه شماره 1 پيرامون فرايند جذب هيات علمي (فراخوان نيمه اول سال 1398) در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.

1398/10/28
جلسه تدقيق اولويت هاي پژوهشيِ امور پايش، ارزيابي و اطلاعات مديريت سازمان در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار كرد.

جلسه تدقيق اولويت هاي پژوهشيِ امور پايش، ارزيابي و اطلاعات مديريت سازمان در تاريخ 23 دي1398در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزاركرد.

1398/10/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست علمي تخصصي با عنوان آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست علمي تخصصي با عنوان " آينده نگري صندوق هاي بازنشستگي " روز چهارشنبه 25 دي 1398 ساعت 10 صبح برگزار كرد.

1398/10/23
مطالعات اوليه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
مطالعات اوليه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران روز يكشنبه 22 دي 1398 در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
1398/10/23
هشتمين جلسه تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با ارائه مطالعات اوليه بخش حمل و نقل برگزار شد.

هشتمين جلسه تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين با ارائه مطالعات اوليه بخش حمل و نقل  در روز شنبه 21 دي 1398 برگزار شد. 

1398/10/21
دستاوردهاي اوليه مطالعات تدوين سندملي آمايش سرزمين در حضور دكتر نوبخت ارائه شد.

در نشستي با حضور جناب آقاي دكتر نوبخت، معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور فرآيند تدوين و دستاوردهاي اوليه مطالعات سند ملي آمايش سرزمين تشريح شد.

1398/10/17
شهادت سرباز دلير اسلام، سپهبد حاج قاسم سليماني تبريك و تسليت باد.
آيه 96 سوره مريم:
(( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا))
همانا آنان كه به خدا ايمان آوردند و نيكوكار شدند خداي رحمان آنها را (در نظر خلق و حق) محبوب مي‌گرداند.
1398/10/15
هفتمين جلسه كارشناسي تلفيق سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد.

مطالعات مقدماتي فرآيند تدوين چشم انداز توسعه فضايي كشور در افق 1424 و تاثيرات تغييرات اقليم بر سياست گذاري حوزه آمايش سرزمين در هفتمين نشست كميته كارشناسي تلفيق مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

1398/10/14
جلسه كميته علمي توسعه و انديشه اسلامي گروه پژوهشي توسعه، تامين مالي و اقتصاد بين الملل برگزار شد.

از سلسه نشست هاي داخلي گروه پژوهشي توسعه، تامين مالي و اقتصاد بين الملل با موضوع تدوين سند الگوي ايراني اسلامي پيشرفت در تاريخ 11 دي 1398 در محل مركز برگزار شد.

1398/10/11
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان بودجه ريزي و برنامه ريزي در تاريخ كهن كشور برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري بيست ششمين نشست تخصصي خود را  با عنوان "بودجه ريزي و برنامه ريزي در تاريخ كهن كشور" را در تاريخ 10 دي 1398 برگزاركرد.

1398/10/10
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري هم انديشي گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو با عنوان آينده پژوهي سياست هاي توسعه فناوري و نوآوري در ايران برگزار شد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري هم انديشي گروه پژوهشي آينده نگري و فناوري هاي نو با عنوان " آينده پژوهي سياست هاي توسعه فناوري و نوآوري در ايران" را در تاريخ 8 دي 1398 برگزار كرد.

1398/10/8
مطالعات بخش آب در سند ملي آمايش سرزمين در ششمين جلسه كارشناسي تلفيق ارائه شده است.

گزارش مقدماتي مطالعات بخش آب در سند ملي آمايش سرزمين در ششمين جلسه كارشناسي تلفيق در روز شنبه 7 ديماه 1398 ارائه شد.

1398/10/8
جلسه هم انديشي با صاحب نظران پيرامون سند ملي آمايش سرزمين، با حضور آقاي دكتر نعمت الله اكبري برگزار شد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به منظور مشاركت و بهره مندي از ديدگاه صاحبنظران در تدوين سند ملي آمايش سرزمين در نشستي با حضور جناب آقاي دكتر نعمت الله اكبري رياست محترم سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان به بررسيِ چگونگي تلفيق مطالعات و خروجي هاي مورد انتظار از آن پرداخته شد.

1398/10/7
دومين جلسه هيات امناء مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

دومين جلسه هيات امناء مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، در روز چهارشنبه مورخ چهارم ديماه 1398 با حضور معاون محترم رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

1398/10/4
پنجمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين با سخنراني آقاي دكتر سبوحي در حوزه انرژي برگزار شد.

پنجمين نشست كميته تلفيق سند ملي آمايش سرزمين با ارائه گزارشي از مطالعات بخش انرژي روز شنبه 30 آذر در محل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/9/30
نشست علمي تخصصي آينده‌نگري تغييرات اقليمي كشور در قرن 21 و توسعه ظرفيت منابع آبي (نشست دوم) برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري روز سه شنبه 26 آذر 1398 ساعت 10 صبح نشست تخصصي با عنوان " آينده‌نگري تغييرات اقليمي كشور در قرن 21 و توسعه ظرفيت منابع آبي" را برگزار كرد.

1398/9/26
همزمان با هفته پژوهش و فناوري، در مراسمي از نخستين شماره گاهنامه مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري رونمايي شد.

همزمان با هفته پژوهش مراسمي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

 

1398/9/26
جلسه مشورتي تلفيق سندملي آمايش سرزمين باحضور جناب آقاي دكتر فيروز توفيق برگزار شد.

جلسه مشورتي تلفيق سندملي آمايش سرزمين روز دوشنبه 25 آذر 1398 باحضور جناب آقاي دكتر فيروز توفيق، رئيس و اعضاي گروه پژوهشي آمايش سرزمين، توسعه و توازن منطقه اي برگزار شد.

1398/9/25
هفدمين جلسه گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدلسازي برگزار شد.
هفدمين جلسه گروه پژوهشي نظام هاي نوين برنامه ريزي، بودجه ريزي و مدلسازي برگزار شد.
1398/9/24
سومين جلسه تلفيق سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد.

در سومين جلسه كميته كارشناسي تلفيق مطالعات سند ملي آمايش سرزمين پيش نويس گزارش ملاحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غيرعامل و مدل، روش و خروجي هاي مورد انتظار از مطالعات ارزيابي توان اكولوژيك سرزمين مورد بررسي قرار گرفت.

1398/9/17
جلسه كارگروه آينده پژوهشي سندملي آمايش سرزمين برگزار شد.

جلسه كارگروه آينده‌پژوهي طرح تدوين سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 1398/9/13برگزار شد.

1398/9/13
مجموعه مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور منتشر شد.

پيرو دستور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور جناب آقاي دكتر نوبخت، مبني بر انجام مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري اين گزارشات را آماده و منتشر كرد.

1398/9/12
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست ارائه يافته هاي طرح پژوهشي مستندسازي تجربيات مديران سازمان برنامه و بودجه را برگزار مي كند.

نشست ارائه يافته هاي طرح پژوهشي مستند نگاري تجربيات مديران سازمان برنامه و بودجه  در تاريخ 98/09/05 در سالن همايش هاي مركز پ‍ژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/9/5
جلسه آينده نگري تغييرات اقليمي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در راستاي وظايف خود كه پژوهش پيرامون تحولات آتي كشور و جهان در حوزه هاي مختلف است اقدام به برگزاري جلسه آينده نگري تغييرات اقليمي در روز دوشنبه، مورخ 4 آذرماه 1398 نمود. هدف اين جلسه بحث و بررسي علمي پيرامون ديدگاه ها، سناريوها و تكنولوژي هاي مختلف تغييرات اقليمي در ايران بود. در اين جلسه به تحولات مهم اقليمي جهان و تكنولوژي هاي مورد استفاده كه مي توانند بر اقليم ايران اثر بگذارند نيز پرداخته شد.

1398/9/4
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان معرفي پروژه مديريت دانش سازمان برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان " معرفي پروژه مديريت دانش سازمان " روز سه شنبه 21 آبان 1398 با حضور جمعي از مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهش هاي توسعه آينده نگري در محل سازمان برنامه برگزار كرد.

1398/8/21
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري تغييرات اقليمي كشور را برگزار كرد.

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با عنوان آينده نگري تغييرات اقليمي كشور را روز سه شنبه 14 آبان 1398 با حضور صاحب‌نظران اين حوزه و با شركت جمع كثيري از كارشناسان، در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزاركرد.

1398/8/14
اولين نشست كميته كارشناسي تلفيق با حضور رياست محترم مركز، مديران محترم بخش هاي مطالعاتي و كارشناسان و پژوهشگران محترم مركز برگزار شد.

با عنايت به ضرورت امر تلفيق به منظور رفع تعارض و ايجاد هماهنگيِ بينِ بخشي در مطالعات آمايش سرزمين، اولين نشست كميته كارشناسي تلفيق با حضور جناب آقاي دكتر آزموده اردلان رياست مركز، مديران بخش هاي مطالعاتي و كارشناسان و پژوهشگران مركز برگزار شد.

1398/8/13
دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به رياست دكتر آزموده اردلان برگزار شد.

دومين جلسه شوراي پژوهشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به رياست دكتر آزموده اردلان در محل سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد. در اين جلسه رياست شوراي مشاورين رئيس سازمان، تعدادي از روساي امور سازمان به نمايندگي از معاونت هاي مربوطه و تعدادي از مديران مركز و صاحب نظران حضور داشتند.

1398/8/12
سومين جلسه شوراي عالي آمايش سرزمين به رياست دكتر نوبخت رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و وزيران عضو برگزار شد

سومين جلسه شوراي عالي آمايش سرزمين و نخستين جلسه اين شورا در سال‌جاري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور و رييس شوراي مذكور در محل اين سازمان برگزار شد. در اين جلسه دكتر فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادي و دارايي، مهندس بيژن نامدار زنگنه وزير نفت، دكتر رضا اردكانيان وزير نيرو، مهندس محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي و دكتر عيسي كلانتري معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان حفاظت محيط‌زيست حضور داشتند.

1398/7/23
ارائه پيش‌طرح مدل بومي بهبود محيط كسب‌وكار در دهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري مورد گفتگو قرار گرفت.

دهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور و با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/7/14
نخستين شماره فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه منتشر شد.
نخستين شماره از فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه، مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
1398/7/1
نهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

نهمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند)  در تاريخ 1 مهر 1398 برگزار شد.

1398/7/1
نشست هم انديشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه بودجه برگزار شد.

نشست هم انديشي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري و امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه بودجه با موضوع ترسيم مسير پيشِ‌رو و تدقيقِ نقشه راه تدوين سند ملي آمايش سرزمين در ساختمان سپند مركز برگزار شد.

1398/6/26
جلسات كميته راهبري تدوين سند ملي آمايش سرزمين در مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري با رياست آقاي دكتر آزموده اردلان به نشست هشتم رسيده است.

هشتمين جلسه كميته راهبري تدوين سند ملي آمايش سرزمين در راستاي هم ­افزايي و تسهيل و تسريع در فرآيند اجرائي تدوين سند ملي آمايش سرزمين در تاريخ 28 مرداد با حضور و تعامل كارشناسان گروه پژوهشي آمايش، توسعه و توازن منطقه­ اي و كارشناسان امور آمايش، برنامه­ ريزي و نظارت به رياست آقاي دكتر آزموده اردلان در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) در حال پيگيري است. 

1398/6/3
بيست و يكمين نشست تخصصي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با موضوع: اقتصاد ديجيتال، بلاك چين، كاربردها در برنامه ريزي، در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در ابتداي نشست پس از خوش آمدگويي، اعلام برنامه، ضرورت برگزاري اين نشستو ارائه مطالبي پيرامون اهميت و آثار اقتصاد ديجيتال توسط دكتر آزموده اردلان، رئيس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري، جناب آقاي مهندس محمدرضا فروزنده دوست، مدير كل پايش، مميزي و نظارت سازمان فناوري اطلاعات ايران سخنراني خود را پيرامون  معرفي بستر بلاك چين و كاربردهاي آن آغاز كردند و در ادامه به معرفي برخي از كاربردهاي اين فناوري در برنامه‌ريزي از جمله بانكداري، تأمين سرمايه، اوراق بهادار، انرژي، هويت، رأي‌گيري، رفاه عمومي، بهداشت و درمان، بيمه، خيريه، زنجيره تأمين، تبليغات، اينترنت اشياء، املاك و مستغلات و .... پرداختند. 

1398/6/3
رئيس سازمان برنامه‌وبودجه: تدوين سند ملي آمايش و الگوي مطلوب توسعه از اهم ماموريت‌هاي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري است.

ششمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/5/28
پنجمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

پنجمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/5/14
مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري نشست- علمي تخصصي اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور را برگزار كرد.

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري روز دوشنبه 14 مرداد 1398 نشست- علمي تخصصي با موضوع اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور را با حضور جمعي از مديران و كارشناسان اين سازمان و سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها به صورت ويدئو كنفرانس در محل اين سازمان برگزار شد.

1398/5/14
جلسه كميته راهبري سند ملي آمايش سرزمين به منظور هم افزايي و تبادل نظر اعضاء كميته راهبري برگزار شد.

جلسه كميته راهبري سند ملي آمايش سرزمين به منظور هم افزايي و تبادل نظر اعضاء كميته راهبري اين سند به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان برگزار شد. اين جلسه با حضور جمعي از پژوهشگران مركز و كارشناسان امور برنامه¬ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل گرديده است. 

1398/5/13
برگزاري اولين جلسه هم انديشي كميته دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل تدوين سند ملي آمايش سرزمين.

با توجه به اهميت رعايت ملاحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غيرعامل در فرآيند تدوين سند ملي آمايش سرزمين و لزوم ارائه اين ملاحظات به كليه كارشناسان و متخصصان تدوين سند، اولين جلسه كميته ملاحظات امنيتي، دفاعي و پدافند غيرعامل با حضور دكتر آزموده اردلان رئيس مركز پژوهش¬هاي توسعه و آينده نگري، سردار سرلشكر دكتر رحيم صفوي عضو شورايعالي سياستگذاري و راهبري تدوين سند ملي، سردار دكتر جلالي رئيس سازمان پدافند غيرعامل، سردار دكتر قصري رئيس پژوهشگاه علوم انتظامي، دكتر محمدرضا حافظ نيا صاحبنظر حوزه ژئوپليتيك، دكتر شريف مطوف و جمعي ديگر از صاحبنظران و متخصصان اين حوزه و همچنين مديران و كارشناسان مركز برگزار شد. در اين جلسه ضمن ارائه خلاصه اي از اقدامات انجام شده در فرآيند تدوين سند، جايگاه و نقش مطالعات دفاعي، امنيتي و پدافند غيرعامل بعنوان يك گزارش فرابخشي تبيين شد. 

1398/5/8
چهارمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

چهارمين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/5/7
دومين جلسه بررسي تاريخچه بودجه‏ ريزي در ايران برگزار شد.

دومين جلسه بررسي تاريخچه بودجه ‏ريزي در ايران با حضور جناب آقاي دكتر آزموده اردلان، آقاي عبدلي آشتياني و جمعي ديگر از پژوهشگران مركز پژوهش‏ هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/5/7
نخستين جلسه هم انديشي همكاري هاي پژوهشي ميان سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار ايران و مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

نخستين جلسه هم انديشي همكاري هاي پژوهشي ميان سازمان برنامه و بودجه كشور، مركز آمار ايران و مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1398/5/5
فراخوان همكاري پژوهشي پيرامون مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري از متقاضيان همكاري در زمينه مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور دعوت به همكاري بعمل مي‌آورد.

1398/5/5
نخستين جلسه هم انديشي براي راه اندازي شبكه بررسي سياست هاي عمومي برگزار شد.
نخستين جلسه هم انديشي براي راه اندازي شبكه بررسي سياست هاي عمومي مركز در روز دوشنبه مورخ 1398/04/31 به رياست دكتر آزموده اردلان و با حضور همكاران مركز شد.
1398/4/31
سومين جلسه گروه پژوهشي توسعه تامين مالي و اقتصاد بين الملل برگزار شد.

سومين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري با بررسي دو موضوع شاخص‌هاي توسعه و مديريت پيامدهاي تحريم برگزار شد.
سومين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/4/31
نخستين جلسه گروه پژوهشي نظام‏ هاي نوين برنامه ‏ريزي، بودجه ‏ريزي و مدل‏سازي برگزار شد.

نخستين جلسه گروه پژوهشي نظام‏‌هاي نوين برنامه‏ ريزي، بودجه‏ ريزي و مدل‏سازي به رياست جناب آقاي دكتر عليرضا آزموده اردلان، رئيس مركز پژوهش‏‌هاي توسعه وآينده نگري و با شركت پژوهشگران و صاحب‌نظران اين حوزه و نمايندگان امور تخصصي سازمان برنامه و بودجه كشور در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد. 

1398/4/26
نشست تخصصي تشريح راهبردهاي سازمان برنامه و بودجه كشور در سال 1398 با حضور جناب آقاي دكتر نوبخت برگزار شد.

جناب آقاي دكتر نوبخت معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در اين نشست كه در سالن اجتماعات سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، ضمن تشريح اقدامات و برنامه هاي در دست انجام از همكاري و مشاركت همه‌ي همكاران سازمان و مراكز تابعه در پيشبرد اين اقدامات تقدير و تشكر كردند.

1398/4/25
دومين‌ جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

دومين‌ جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/4/24
نخستين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

نخستين جلسه گروه پژوهشي توسعه، تأمين مالي و اقتصاد بين‌الملل مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به رياست دكتر محمد‌باقر نوبخت معاون محترم رييس‌جمهور و رييس هيأت امناء مركز با شركت جمعي از پژوهشگران و صاحب‌نظران توسعه در محل استقرار گروه‌هاي پژوهشي مركز (ساختمان سپند) برگزار شد.

1398/4/17
جلسه هيات رئيسه سازمان برنامه و بودجه كشور در محل ساختمان سپند مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

جلسه هيات رئيسه سازمان برنامه و بودجه كشور در محل ساختمان سپند مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري(محل استقرار گروه هاي پژوهشي پنجگانه مركز) با حضور روساي مراكز تابعه ، معاونين سازمان و مديران مركز برگزار شد.

1398/4/15
كارگاه آموزشي:آشنايي با مفاهيم بودجه و بودجه ريزي در ايران

مركزپژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري، كارگاه آموزشي را با عنوان "آشنايي با مفاهيم بودجه و بودجه ريزي در ايران" برگزاركرد.

1398/4/5
برگزاري جلسه مطالعه پيشنهادات دريافتي از مشاوران مشاركت كننده در مناقصه سند ملي آمايش سرزمين

جلسه هم انديشي و مطالعه پيشنهادات دريافتي از مشاوران مشاركت كننده در مناقصه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران بنام حوزه‌هاي مختلف عضو كميته‌هاي فني ارزيابي پيشنهادات برگزار گرديد.

1398/4/5
انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر صنعت كشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نوزدهمين نشست تخصصي خود را با عنوان "انقلاب صنعتي چهارم و تاثير آن بر صنعت كشور " برگزار كرد.


1398/4/1
رييس سازمان امور مالياتي كشور در هم‌انديشي طراحي مكانيزم; حلقه مفقوده توسعه كشور اعلام كرد:

هم انديشي "طراحي مكانيزم‌ها حلقه مفقوده توسعه كشور با سخنراني دكتر اميد پارسا رييس سازمان امور مالياتي كشور توسط مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور در محل اين سازمان برگزار شد. اين هم انديشي با خوشامدگويي و خير مقدم دكتر اردلان رييس مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري آغاز و با مديريت جناب آقاي دكتر احمد صميمي و باحضور آقايان دكتر علي نصيري اقدم، محمد جواد رضايي و دكتر بهرنگ كمالي در پنل تخصصي ادامه يافت.

1398/3/27
طراحي مكانيزم(Mechanism Design)، حلقه مفقوده توسعه كشور

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با موضوع "طراحي مكانيزم؛‌(Mechanism Design)، حلقه مفقوده توسعه كشور " برگزار مي‌كند.

1398/3/22
ديدار با رئيس و معاونين سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني

جلسه معرفي توانمندي هاي سازمان جغرافيايي نيروهاي مسلح با حضور امير فخري (معاون وزير و رئيس سازمان جغرافيايي وزارت دفاع و پشتيباني) و معاونين ايشان در محل مركزپژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

1398/3/21
مراسم معارفه جناب آقاي سيدمحمد شفيعي برگزار شد.

جناب آقاي سيدمحمدشفيعي به سمت مدير امورقراردادهاي مركزپژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري منصوب شد.

1398/3/20
مجموعه مطالعات در آستانه چهل سالگي انقلاب

مجموعه مطالعات در آستانه چهل سالگي انقلاب اسلامي كه توسط مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري حاضر شده بود منتشر شد.

1398/3/18
مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه 1399 كل كشور
 پيرو ابلاغيه رييس محترم سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص انجام " مطالعات پشتيبان تدوين لايحه بودجه سال 1399 كل كشور " مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري نشست هماهنگي برگزار كرد.
1398/3/13
مجموعه گزارشات اصلاح ساختار بودجه ريزي
مجموعه گزارشاتي در موضوع اصلاح ساختار بودجه ريزي توسط پژوهشگران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري تدوين و به اسحضار رياست محترم سازمان برنامه و بودجه كشور رسيد.
1398/3/1
كارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيك توسعه توانمنديهاي شخصي

كارگاه آموزشي برنامه ريزي استراتژيك توسعه توانمنديهاي  شخصي با سخنراني جناب آقاي دكتر سعيد سعادت مديرعامل مجتمع فني تهران،كارآفرين نمونه كشور در حوزه آموزش مؤلف كتاب هنر اوج گيري در تاريخ 1398/02/29 با حضور مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز پژوهش هاي توسعه آينده نگري برگزار شد.

 
1398/2/30
سومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد

سومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين كه وظيفه هدايت و راهبري كليه فرآيندهاي تدوين سند ملي آمايش را بر عهده دارد با دعوت از معاونين تخصصي سازمان (به‌عنوان روساي كارگروه‌هاي تخصصي)، اعضاي شورايعالي راهبري و سياست‌گذاري تدوين سند، نظارت و آمايش سرزمين سازمان، دبيران كارگروه‌ها و صاحب‌نظران عضو امور تلفيق به رياست دكتر اردلان برگزار گرديد.

1398/2/14
الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي با موضوع الگوهاي مواجهه با پديده‌هاي طبيعي براي شناسايي و تحليل حوادث اخير كشور  در تاريخ 1397/02/14 برگزار كرد.


1398/2/9
نشت رونق توليد
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري  نشست تخصصي با موضوع، رونق توليد: بايدها و نبايدها را با حضور صاحب نظران اين حوزه مورد بررسي قرار داد.
1398/2/4
جلسه هم‌انديشي با هدف شناسايي موضوعات پژوهشي امور تخصصي سازمان برنامه و بودجه

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري، در راستاي هدف شناسائي چالشهاي اصلي و تعريف آن‌ها در قالب الويت هاي پژوهشي اولين جلسه هم انديشي سال 1398 با موضوع مديريت مالي دولت و يكپارچگي وظائف بودجه ريزي و خزانه‌داري در تاريخ 1398/1/26در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور با حضور پژوهشگران، صاحب‌نظران و مديران مركز و سازمان برگزار شد.

1398/1/26
مجموعه گزارشات مشروح مذاكرات نشست‌هاي تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد.
مجموعه گزارشات مشروح مذاكرات نشست‌هاي تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري منتشر شد
1398/1/24
مجموعه گزارشات تحليل لايحه بودجه سال 1398 منتشر شد

بنا به ابلاغ رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور در خصوص تهيه گزارشات تحليلي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398، توسط مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، اين گزارشات توسط پژوهشگران و اعضاي هيات علمي مركز با همكاري كارشناسان امور تخصصي سازمان برنامه وبودجه كشور در موضوعات مختلف آماده و به دو صورت الكترونيك و كاغذي منتشر شد.

1397/12/26
كارگاه آموزشي نحوه تحليل داده‌هاي خام مركز آمار ايران با نرم‌افزار STATA

كارگاه آموزشي " نحوه تحليل داده‌هاي خام مركز آمار ايران با نرم‌افزار STATA " توسط مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري برگزار شد.

1397/12/25
درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي توجه به فناوري‌هاي آتي و تأثيرگذار بر اقتصاد ايران، گزارش "درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي" را در 32 صفحه به‌صورت چاپي و اينترنتي بر روي سايت خود منتشر كرد.

1397/12/21
تشكيل دومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين

دومين جلسه امور تلفيق سند ملي آمايش سرزمين كه وظيفه هدايت و راهبري كليه فرآيندهاي تدوين سند ملي آمايش را بر عهده دارد با دعوت از معاونين تخصصي سازمان (به‌عنوان روساي كارگروه‌هاي تخصصي)، اعضاي شورايعالي راهبري و سياست‌گذاري تدوين سند، رئيس امور برنامه ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان، دبيران كارگروه‌ها و صاحب‌نظران عضو امور تلفيق به رياست جناب آقاي دكتر آزموده اردلان برگزار گرديد.

1397/12/18
هم‌انديشي پيرامون آينده نگري جمعيت ايران براي تدوين سند ملي آمايش

جلسه بررسي اولين گزارش از مجموعه گزارشات تدوين سند ملي آمايش سرزمين با موضوع آينده نگري جمعيت ايران برگزار شد.

1397/12/14
نشست اعلام نياز پژوهشي سازمان

در راستاي گسترش و تعميق هم‌پيوندي بين سازمان برنامه و بودجه كشور و مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري به‌منظور ترسيم نيازهاي پژوهشي براي اجراي طرح پژوهشي، جلسه هم‌انديشي برگزار شد.

1397/12/13
نخستين جلسه شوراي پژوهشي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري

به گزارش روابط ‌عمومي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري، نخستين جلسه شوراي ‌پژوهشي مركز در تاريخ 1397/12/11 در سالن جلسات مركز پژوهش‌ها برگزار شد.

1397/12/11
موافقت قطعي شوراي گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي درخصوص مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري
1397/12/1
نشست تخصصي فرصت‌آفريني از اهرم يارانه‌هاي سوخت در توسعه حمل و نقل هوشمند كشور

نقد و بررسي پيشنهاد «انسجام سياستي در بخش‌هاي انرژي، حمل و نقل و توسعه ديجيتال» با هدف اخذ ديدگاه‌هاي خبرگان بخشي و  امكان پذيري اجماع كارشناسي، در روز سه‌شنبه مورخ 97/11/30 با حضور صاحبنظران حوزه‌هاي انرژي، زيربنايي، فناوري اطلاعات و خط مشي‌گذاري، در سالن جلسات اين مركز برگزار شد. 

1397/11/30
نشست صميمانه دكتر عليرضا آزموده اردلان با پرسنل مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري

آقاي دكتر آزموده اردلان سرپرست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، هدف از برگزاري اين جلسه را همفكري و هم انديشي در فضايي دوستانه دانسته  و بر ادامه روند برگزاري اينگونه جلسات تاكيد كردند تا بدين ترتيب هركدام از اعضا ضمن بيان نظرات، ايده‌ها بتوانند در جهت رشد و تكامل مركز مشاركت فعال داشته باشند.

1397/11/28
جلسه هماهنگي تهيه و تدوين گزارش هاي لايحه بودجه 1398 كل كشور تشكيل شد
جلسه هماهنگي تهيه و تدوين گزارش هاي لايحه بودجه 1398 كل كشور تشكيل شد
1397/10/9
مراسم معارفه سرپرست جديد مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

رييس سازمان برنامه و بودجه كشور   در مراسم معارفه سرپرست جديد مركز پژوهش هاي توسعه آينده نگري گفت: سازمان، بدون اتاق فكري كه بتواند آن را پشتيباني كند، ناقص است، مركز پ‍ژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در سازمان، نقش اتاق فكر و لوكوموتيوي را ايفاء مي‌كند كه سازمان با آن، شناخته مي‌شود وي همچنين با اشاره به جايگاه علمي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري، اذعان داشت گزارشات مركز بايد قابل استناد به صورت بين‌المللي باشد.

1397/9/25

نشست تخصصي «آثار رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور» با هدف نقد و بررسي ديدگاه هاي بديل و ارزيابي راهكارهاي سياستي، در روز دوشنبه مورخ 1397/7/16 با حضور صاحبنظران، مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و ديگر دستگاه ها در سالن ياران بهشتي برگزار شد. 

 

1397/7/21

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري آثار و پيامدهاي رشد نقدينگي بر اقتصاد كشور را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/7/15
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در گزارشي راهكارهاي تامين مالي پروژه هاي عمراني كشور را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/7/4

نشست تخصصي «نظام مالياتي منسجم و اثربخش» با هدف بررسي چالش هاي نظام اداري و تامين مالي پايدار خدمات عمومي در روز دوشنبه مورخ 1397/7/02 با حضور صاحبنظران، مديران و كارشناسان سازمان برنامه و بودجه و ديگر دستگاه ها برگزار شد. 

1397/7/3
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري الزامات و چارچوب هاي مورد نياز براي ايجاد يك "نظام مالياتي منسجم و اثربخش" را بررسي مي كند.
1397/7/1

نشست تخصصي "ابعاد مختلف تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران: آثار و پيامدها" برگزار شد.  

1397/6/21

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري ابعاد مختلف تحريم هاي آمريكا عليه ايران را بررسي مي كند.

1397/6/20
فصلنامه پژوهش هاي برنامه و توسعه از كليه اساتيد، پژوهشگران و دانشجويان دعوت مي كند مقالات خود را در محورهاي مشخص شده ارسال نمايند.  
1397/6/12

دكتر هادي صالحي اصفهاني در ادامه سلسله سخنراني هاي علمي تخصصي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به بيان ديدگاه هاي خود درباره تحولات بازار ارز مي پردازد 

1397/6/12

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نشستي راهكارهاي مناسب مديريت دارايي ها و بدهي هاي دولت را مورد بررسي قرار مي دهد. 

1397/6/4

معاون رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در جلسه مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان به تشريح مباحث نظري «ارائه الگويي مناسب براي توسعه ايران» در قالب يك كار پژوهشي پرداختند.

1397/6/3

سخنراني دكتر محمدباقر نوبخت معاون محترم رييس جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه كشور در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد. 

1397/5/23

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري راهكارهاي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي نيمه تمام تمملك دارايي سرمايه اي را بررسي كرد 

1397/5/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك چين را منتشر كرد. 
1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي آينده اموزش عالي، چالش ها و راهكارها را منتشر كرد

1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نشست تخصصي ساماندهي و تامين مالي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را برگزار مي كند.  

1397/5/20
مدير امور مالي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري منصوب شد
1397/5/20

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور راهكارهاي افزايش نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت هاي دولت را بررسي كرد.

1397/5/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي را منتشر كرد. 
1397/5/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري راهكارهاي افزايش نقش شركت هاي دولتي در انجام ماموريت هاي دولت را بررسي مي كند
1397/5/3
با حضور رييس، دبير و اعضاي هيات امنا نخستين جلسه هيات امناي مركز برگزار شد.  
1397/5/3
دومين جلسه شوراي سياست گذاري همايش هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد 
1397/5/3

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي اقتصاد هوشمند را منتشر كرد. 

1397/5/2

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نسخه چاپي گزارش نشست "بررسي كارايي مدل هاي كمّي براي هدف گذاري سياستي در اقتصاد ايران" را منتشر كرد.

 

1397/5/2
در سومين جلسه كميته علمي همايش هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران، زمان ارسال خلاصه مقالات تمديد شد.  
1397/4/31

سخنراني مقايسه تطبيقي بهره وري و رقابت پذيري در چارچوب اقتصاد جهاني (مطالعه موردي كشورهاي ايران،‌تركيه و پاكستان) در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد.

1397/4/27

نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور با حضور مديران و كارشناسان بودجه برگزار شد. 

1397/4/27
رييس مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري طي احكام جداگانه اي آقايان خالصي و جورابلو را منصوب نمودند.
1397/4/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور را برگزار مي نمايد. 
1397/4/23
نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك‌چين با حضور مديران، كارشناسان و پژوهشگران سازمان برنامه و بودجه و ساير دستگاه ها برگزار شد. 
1397/4/13
پايگاه اطلاع رساني همايش هفتاد سال برنامه ريزي توسعه در ايران گشايش يافت.
1397/4/12
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد نشست تخصصي ابعاد فناوري بلاك چين را برگزار نمايد. 
1397/4/7

دومين جلسه كميته علمي همايش ملي هفتادسالگي برنامه ريزي توسعه در ايران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد. 

1397/4/7
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنايت به وقوع زلزله هاي اخير در سراسر كشور و بويژه زلزله شديد كرمانشاه در سال 96، در پژوهشي چالش هاي موجود در بحث زلزله و راهكارهاي سريع مقابله با اين چالش ها را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/4/4
دبيرخانه همايش ملي "هفتادسال برنامه ريزي توسعه در ايران" جزييات زمان بندي و محورهاي اصلي مقالات همايش را اعلام كرد
1397/3/28
نخستين جلسه كميته علمي همايش هفتادسالگي برنامه ريزي توسعه در ايران در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار شد. 
1397/3/22
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در راستاي استفاده از ظرفيت‌هاي علمي و پژوهشي انجمن خبرگان برنامه‌ريزي، تفاهم‌نامه‌ اي را با اين انجمن به امضا رساند. 
1397/3/19
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، متن كامل ترجمه گزارش 29 مارس 2018 IMF در ارتباط با اقتصاد ايران را منتشر كرد.
1397/3/9
رياست محترم مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، احكام انتصاب مديران مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري را صادر نمودند. 
1397/3/9
سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، همايش ملي هفتاد سالگي نظام برنامه ريزي توسعه در ايران را برگزار مي كند
1397/3/8
آمارهاي جهاني نشان مي دهد بر خلاف تصور عموم مردم، زنان ساعت بيششتري نسبت به مردان كار مي كنند. 
1397/3/5
سخنراني دكتر عباس ولدخاني با موضوع تجربه كشورها در استفاده از الگوهايكلان سنجي در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/3/2
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي به منظور آشنايي بيشتر كارشناسان با كاربرد مدل هاي آستانه اي ناپيوسته برگزار نمايد.  
1397/2/30
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در نظر دارد كارگاه آموزشي در ارتباط با كاربرد مدل هاي MIDAS در مطالعات اقتصادي را برگزار نمايد.  
1397/2/29
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير، مطالعه جامعي درباره مديريت بهينه منابع و مصارف ارزي انجام داده است. 
1397/2/29

پنجمين نشست تخصصي مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگريبا عنوان "آينده آموزش عالي؛ چالش­­ها و راهكارها" روز دوشنبه مورخ 24‏/2‏/1397 ساعت 14 الي 16:30 در محل سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه كشور برگزار گرديد. 

1397/2/25
فرصت هاي جذاب اقتصاد ايران پس از توافق برجام، بسياري از شركت هاي بين المللي را به حضور و سرمايه گذاري در ايران ترغيب كرد اما سياست هاي يكجانبه اخير آمريكا آن ها را با چالش هايي روبرو كرده است 
1397/2/23
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري به منظور ارزيابي چشم انداز آتي آموزش عالي در كشور، نشست مهمي را برگزار مي نمايد.  
1397/2/22

آمارها نشان مي دهد شركت هاي اروپايي منافع بزرگي از تجارت با ايران پس از توافق برجام بدست آورده اند، به گونه اي كه حجم تجارت اروپا با ايران در دو سال گذشته بيش از 2.7 برابر شده است. 

1397/2/19
با توجه به بحران جهاني آب و تلاش و رقابتي كه در بين كشورهاي جهان براي برنامه ريزي، تامين و بهره برداري هر چه بهتر از منابع آب وجود دارد، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري اقدام به برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور صاحب نظران اين حوزه و جمع آوري و نتايج مطالعات گذشته نموده تا ضمن نقد و بررسي هاي كارشناسي به راهكارهاي اصولي و فني برون رفت از اين بحران دست يابد. آنچه كه به پيوست تقديم مي شود نتيجه نشست هاي تخصصي و مطالعات ياد شده است.  
1397/2/19
گزارش منطقه ي خاورميانه IMF حاوي نكات مهمي در ارتباط با اقتصاد ايران است.
1397/2/19

شوراي گسترش آموزش عالي موافقت خود را با ايجاد "مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري"اعلام نمود

1397/2/11
نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي، در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار مي گردد.
1397/1/29
اين نشست با حضور جمعي از خبرگان حوزه در مورخ 22 فروردين ماه سال 97 در مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري برگزار گرديد.
1397/1/22
با گسترش خدمات آنلاين و افزايش پردازش ابري، تقاضا براي توسعه‌ي مراكز داده بسيار بيشتر شده است.
1397/1/8
بسياري از افراد مشتاق هستند از خودروي خودران استفاده كنند. اما آيا مالكيت شخصي اين نوع خودرو امكان‌پذير خواهد بود؟
1397/1/8
گزارش جديدي نشان مي‌دهد كه پياده‌سازي فناوري شهر هوشمند مي‌تواند تا ۱۲۵ ساعت در سال باعث صرفه‌جويي در وقت شهروندان شود.
1397/1/8
نشست تخصصي بررسي كارايي مدلهاي كمي براي هدفگذاري سياستي در اقتصاد ايران با حضور جمعي از نخبگان اين حوزه در مركز برگزار مي گردد
1396/12/13
در بخشي از گزارش منتشر شده توسط اين مركز كه به تحليل كلي بودجه بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال ۳۹۷ مي‌پردازد،‌ به مهم‌ترين اولويت‌هاي بخش بازرگاني و خدمات مالي در اين لايحه اشاره شده است.
1396/11/16
دومين بخش از مجموعه گزارش‌هاي تهيه شده توسط  اين مركز به تحليل بودجه بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه سال۱۳۹۷ كل‌كشور اختصاص دارد. 
1396/11/16
اين مركز در گزارشي كه‌ به‌ تحليل بودجه بخش تحقيقات و فناوري در لايحه بودجه سال ۱۳۹۷اختصاص دارد،‌ قيد كرده كه در اين لايحه بيشترين افزايش اعتبار براي پارك‌هاي علم و فناوري مرتبط با وزارت علوم، ‌تحقيقات و فناوري منظور شده است.
1396/11/16
نشست تخصصي مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور با حضور مديران و كارشناسان بودجه برگزار شد. 
1394/10/8
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL