5 تير 1398 11:51:38
جلسه مطالعه پيشنهادات دريافتي از مشاوران مشاركت كننده در مناقصه سند ملي آمايش سرزمين برگزار شد.

جلسه هم انديشي و مطالعه پيشنهادات دريافتي از مشاوران مشاركت كننده در مناقصه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران بنام حوزه‌هاي مختلف عضو كميته‌هاي فني ارزيابي پيشنهادات برگزار گرديد.

جلسه هم انديشي و مطالعه پيشنهادات دريافتي از مشاوران مشاركت كننده در مناقصه سند ملي آمايش سرزمين با حضور صاحبنظران بنام حوزه‌هاي مختلف عضو كميته‌هاي فني ارزيابي پيشنهادات برگزار گرديد. در اين جلسه آقاي دكتر عليرضا آزموده اردلان رئيس مركز، آقاي مهندس حسين آرامي صاحبنظر حوزه آمايش سرزمين، آقاي دكتر غلامحسين حسن تاش صاحبنظر حوزه انرژي، آقاي دكتر اسكندر زند صاحبنظر حوزه كشاورزي، آقاي دكتر مهدي حجت صاحبنظر حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري، آقاي دكتر اسفنديار زبردست صاحبنظر حوزه نظام سكونتگاهي و آقاي مهندس جعفر غفاري شيروان صاحبنظر حوزه آب حضور داشتند. در ابتداي اين جلسه مختصري از اقدامات انجام شده در راستاي تدوين سند ملي آمايش سرزمين توسط مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري ارائه شد. سپس صاحبنظران حاضر در جلسه، پيشنهادات دريافتي از 10 مشاور مشاركت كننده در مناقصه در بخش‌هاي مختلف را مطالعه و فرم ارزيابي  مربوطه را تكميل نمودند.
كميته‌هاي فني ارزيابي پيشنهادات دريافتي از مشاوران متشكل از 5 عضو مي‌باشد كه پس از دريافت نظرات همه اعضا، ضمن ارزيابي كيفي مشاورين مشاركت كننده، اولويت بندي نيز صورت خواهد پذيرفت.

گالري تصاوير جلسه

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL