14 اسفند 1397 20:33:0
هم‌انديشي پيرامون آينده نگري جمعيت ايران براي تدوين سند ملي آمايش

جلسه بررسي اولين گزارش از مجموعه گزارشات تدوين سند ملي آمايش سرزمين با موضوع آينده نگري جمعيت ايران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي مركز پژوهش هاي توسعه و آينده‌نگري، جلسه بررسي و اظهار نظر در خصوص گزارش روند گذشته، جاري و آينده نگري جمعيت ايران در تاريخ 97/12/14با حضور جناب آقاي دكتر اردلان سرپرست مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري كشور، جناب آقاي دكتر پارسا رئيس مركز آمار ايران و رئيس كارگروه آمار و اطلاعات، صاحبنظران بنام حوزه جمعيت شناسي كشور جناب آقاي دكتر محمدجلال عباسي شوازي و جناب آقاي دكتر محمد ميرزايي، مديران و كارشناسان مركز آمار ايران، معاون امور آمايش سازمان، دبيران كارگروه هاي تخصصي تدوين سند ملي آمايش و كارشناسان تيم تلفيق سند ملي آمايش سرزمين برگزار گرديد. 
شايان ذكر است نظر به اهميت نقش و جايگاه آمايش سرزمين در نظام برنامه‌ريزي كشور و با استناد به ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه كشور، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده نگري در حال تدوين سند ملي آمايش سرزمين مي باشد.  بدين منظور گزارشي تحت عنوان "روند گذشته، جاري و آينده نگري جمعيت ايران" توسط كميته جمعيت كارگروه آمار و اطلاعات تدوين سند ملي آمايش سرزمين (مركز آمار ايران) تهيه شده كه مقرر است به عنوان يك گزارش فرابخشي در اختيار تمامي مشاورين و كارشناسان بخش‌هاي مختلف تدوين سند قرار گيرد. 

تصاوير مربوط به نشست

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL