نخستين شماره گاهنامه پايش توسعه و آينده نگري منتشر شد.
1398/9/26
راهكارهاي بهبود وضعيت كارآفريني مبتني بر نوآوري در ايران
1398/4/16
مجموعه مطالعات تحليلي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
مجموعه مطالعات تحليلي لايحه بودجه سال  1398 كل كشور منشر شد.
1398/4/16
وضعيت و تحولات بخش‌هاي آموزش و پرورش و آموزش عالي در طي سال‌هاي 1355-1395
1398/3/11
وضعيت ايران در خصوص مهاجرت بين‌المللي
1398/3/11
تأملاتي مقدماتي در نظام قضا و تقنين
1398/3/11
ارزيابي وضعيت و تحولات محيط‌زيست ايران پس از انقلاب اسلامي
1398/3/11
ارزيابي وضعيت اشتغال و بيكاري در كشور
1398/3/11
تحليل بودجه امور فرهنگ، گردشگري و ورزش در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
1398/2/11
بخش سلامت در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
1398/2/11
بررسي بودجه پژوهش، فناوري و اقتصاد دانش بنيان بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
تحليلي بر بودجه شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
برنامه‌هاي توليد و اشتغال گسترده و مولد (موضوع بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹8 كل كشور)
1398/2/11
برنامه ريزي براي انتشار اوراق بدهي با استفاده از الگوي تحليل پايداري بدهي (DSA) با استفاده از مدل DSA
1398/2/11
گزارش تحليلي بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات بر مبناي ارزيابي لايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
بررسي و تحليل بخش تجارت خارجي طي سال‌هاي اخير و پيش‌بين صادرات، واردات و حقوق ورودي در سال‌هاي 1397 و 1398
1398/2/11
تحليلي برتحولات رشد اقتصادي و چشم انداز آن با تاكيد بر لايحه بودجه 1398
1398/2/11
تحليل بخش صنعت و معدن با تاكيد بر لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
1398/2/11
مصارف عمومي درلايحه بودجه سال1398
1398/2/11
حوزه فناوري درلايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
بودجه بخش انرژي درلايحه بودجه سال 1398
1398/2/11
طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه‌اي
1398/1/20
مديريت هزينه در بودجه عمومي كشور
1398/1/20
نظام مالياتي منسجم و اثربخش

مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور در راستاي پرداختن به موارد توسعه و برنامه‌ريزي اقدام به تهيه و انتشار گزارش "نشست نظام مالياتي منسجم و اثربخش" در 27 صفحه به‌صورت چاپي و ديجيتالي نمود.

1398/1/20
گزارش وضعيت اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي
1398/1/19
امور محيط زيست در لايحه بودجه سال 1398
1398/1/19
بررسي انطباق لايحه بودجه سال 1398با سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي
1398/1/19
تحليل استان ها در لايحه بودجه 1398
1398/1/19
بودجه بخش بازرگاني در لايحه بودجه سال 1398
1397/12/26
تحليل نقش و كاركرد صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه سال 1398
1397/12/26
آموزش و پرورش
1397/12/26
اوراق مالي اسلامي
1397/12/20
راهكارهاي افزايش نقش شركتهاي دولتي در انجام مأموريتهاي دولت
1397/12/20
درآمدي بر چالش‌هاي مقررات‌گذاري مرتبط با فناوري زنجيره بلوكي
1397/12/20
گزارش تحليلي بودجه آموزش فني و حرفه اي در لايحه بودجه سال 98
1397/12/20
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري در گزارشي راهكارهاي تامين مالي پروژه هاي عمراني كشور را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/7/4
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي بررسي ابعاد فناوري بلاك چين را منتشر كرد. 
1397/5/22

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، گزارش نشست تخصصي آينده اموزش عالي، چالش ها و راهكارها را منتشر كرد

1397/5/22
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي بررسي راهكارها و الزامات حمايت از توليد داخلي را منتشر كرد. 
1397/5/9

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري نسخه چاپي گزارش نشست تخصصي اقتصاد هوشمند را منتشر كرد. 

1397/5/2

مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، نسخه چاپي گزارش نشست "بررسي كارايي مدل هاي كمّي براي هدف گذاري سياستي در اقتصاد ايران" را منتشر كرد.

 

1397/5/2
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با عنايت به وقوع زلزله هاي اخير در سراسر كشور و بويژه زلزله شديد كرمانشاه در سال 96، در پژوهشي چالش هاي موجود در بحث زلزله و راهكارهاي سريع مقابله با اين چالش ها را مورد بررسي قرار داده است. 
1397/4/4
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري، متن كامل ترجمه گزارش 29 مارس 2018 IMF در ارتباط با اقتصاد ايران را منتشر كرد.
1397/3/9
مركز پژوهش هاي توسعه و آينده نگري با توجه به نوسانات نرخ ارز در ماه هاي اخير، مطالعه جامعي درباره مديريت بهينه منابع و مصارف ارزي انجام داده است. 
1397/2/29
با توجه به بحران جهاني آب و تلاش و رقابتي كه در بين كشورهاي جهان براي برنامه ريزي، تامين و بهره برداري هر چه بهتر از منابع آب وجود دارد، مركز پژوهشهاي توسعه و آينده نگري اقدام به برگزاري نشست هاي تخصصي با حضور صاحب نظران اين حوزه و جمع آوري و نتايج مطالعات گذشته نموده تا ضمن نقد و بررسي هاي كارشناسي به راهكارهاي اصولي و فني برون رفت از اين بحران دست يابد. آنچه كه به پيوست تقديم مي شود نتيجه نشست هاي تخصصي و مطالعات ياد شده است.  
1397/2/19
تحليل كلي بودجه - تحقيقات و فن آوري
1396/12/7
تحليل كلي بودجه - آموزش عالي
1396/12/7
تحليل كلي بودجه - اعتبارات استان ها
1396/12/7
تحليل كلي بودجه بخش ارتباطات و فن آوري اطلاعات
1396/12/7
تحليل كلي بودجه بخش بازرگاني
1396/12/7
تحليل بودجه بخش صنعت و معدن
1396/12/7
تحليل اجمالي لايحه بودجه سال 1397 كل كشور
1396/11/16
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL