16 تير 1398 11:17:15
راهكارهاي بهبود وضعيت كارآفريني مبتني بر نوآوري در ايران

دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار يكي از مهمترين اهداف كشورهاي مختلف است. يكي از اهداف چشم انداز 1404 كشورمان نيز دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تاكيد بر جنبش نرم افزاي و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقا نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل است. همچنين در سياست هاي كلي برنامه ششم توسعه بر دستيابي به رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا و حصول متوسط رشد اقتصادي 8 درصد با بسيج همه امكانات و ظرفيت هاي كشور تاكيد شده است. رشد اقتصادي از دو مسير حاصل مي شود. مسير اول افزودن به نهاده هاي توليد از جمله نيروي كار و سرمايه است. مسير دوم ارتقاي نوآوري و بهره وري كل عوامل توليد است. پژوهش هاي متعددي كه توسط انديشمندان و اساتيد مطرح خارجي و داخلي صورت گرفته است نشان مي دهد كه در كشورهاي پيشروي صنعتي، عامل دوم نقش بزرگتري را در رشد اقتصادي آنها ايفا كرده است. در دهه هاي اخير و با درك اهميت نوآوري و كارآفريني مبتني بر نوآوري، برنامه هاي متعددي توسط دولت ها اجرايي شد. شواهد نشانگر اين است كه عليرغم تلاش هاي صورت گرفته، كارآفريني نوآورانه نتوانسته است نقش موثري را اقتصاد كشور ايفا كند و زيست بوم كارآفريني كشور نيز در مراحل اوليه رشد خود است. در همين راستا، اين مركز بر آن شد تا با مطالعات گسترده و بهره گيري از نظرات كارشناسان و متخصصان حوزه هاي مربوطه و با درنظرگرفتن تمام ابعاد توسعه زيست بوم كارآفريني نوآورانه، گزارشي تحت عنوان "راهكارهاي بهبود وضعيت كارآفريني مبتني بر نوآوري در ايران" تهيه نمايد.

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL