16 تير 1398 10:8:53
مجموعه مطالعات تحليلي لايحه بودجه سال 1398 كل كشور
مجموعه مطالعات تحليلي لايحه بودجه سال  1398 كل كشور منشر شد.

به‌منظور تبيين و تشريح اهداف دولت در لايحه بودجه سال 1398 كل كشور، مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري اقدام به تهيه و تدوين گزارشات تحليلي در سطوح مختلف كلان، فرابخشي و بخشي و استاني را در دستور كار خود قرار داد. در گزارشات تحليلي مذكور ضمن تبيين رسالت‌ها و مأموريت‌هاي دولت در ابعاد مختلف كلان، فرابخشي و بخشي، اهداف و سياست‌هاي اجرايي بودجه در سال مالي تبيين گرديده است.
كار تهيه و تدوين گزارش‌هاي تحليلي لايحه بودجه سال 1398 با ابلاغيه رياست محترم سازمان به اين مركز با همكاري كليه معاونت‌ها و امور تخصصي سازمان آغاز گرديد. مركز در ابتدا چهارچوب تهيه و تدوين گزارش‌هاي تحليلي بودجه در سطوح كلان، فرابخشي، بخشي و استاني را مدون كرده و با برگزاري جلسات هماهنگي با نمايندگان امور تخصصي معاونت‌هاي سازمان، به تشريح و تبيين چهارچوب مذكور پرداخت. در ادامه پس از دريافت پيشنهادهاي همكاري از سوي كارشناسان امور تخصصي سازمان و پژوهشگران مركز، تهيه و تنظيم گزارش‌ها آغاز شد. ماحصل تلاش‌هاي صورت گرفته تدوين گزارش‌هاي تحليلي در حوزه‌هاي كلان و فرابخشي و بخشي، استاني به شرح زير است:
سطح كلان شامل: 1- اشتغال 2- اوراق مالي اسلامي 3- بدهيهاي دولت 4- سيـــاستهاي اقتصاد مقاومــتي
5-رشد اقتصادي و چشمانداز آن در لايحه بودجه 6- تجارت خارجي 7- نقش صندوق توسعه ملي در بودجــــه
8-تملك داراييهاي سرمايهاي دولت 9- مصارف عمومي بودجه 10- شركتهاي دولتي 
سطح فرابخشي شامل:1- توسعه فناوري و اطلاعات 2- محيط زيست
سطح بخشي شامل: 1- آموزش و پرورش2- سلامت 3- آموزش فني و حرفه اي 4- فرهنگ و هنر و تربيت بدني و گردشگري 5- پژوهش و فناوري 6- انرژي 7- ارتباطات و فناوري اطلاعات 8- صنعت و معدن 9- بازرگاني داخلي وخارجي
سطح استاني: 1- وضعيت استانها

تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL