29 فروردين 1397 11:10:29
مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست‌هاي علمي
معرفي خدمات مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست‌هاي علمي
تهيه، تدوين و انتشار مجلات تخصصي
گردآوري و نشر يافته‌هاي حاصل از پژوهش‌ها در قالب كتب و نشريات كاغذي و الكترونيكي.
برگزاري نشست‌هاي علمي و تخصصي موردنياز مطابق با مأموريت و وظايف مركز .
شناسايي موضوعات نيازمند تهيه، تدوين و ترجمه از ميان منابع علمي معتبر و اقدام براي حصول نياز.
برگزاري نشست براي ارائه دستاوردهاي علمي – پژوهشي مركز و كارشناسان ذيربط.
مديريت و مستندسازي تجربيات و روش‌هاي تخصصي و يافته‌هاي صاحب‌نظران.
ايجاد آرشيو مدارك و انتشارات مركز و نگهداري از آنها.
شناسايي و برقراري ارتباط با پايگاه‌هاي اطلاعاتي علمي و تخصصي موردنياز مركز.
برنامه‌ريزي و هدايت امور مربوط به مديريت دانش سازمان و مركز با هماهنگي واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات.
ساماندهي و تهيه آرشيو مجازي مستندات مركز.
راه‌اندازي و مديريت مركز و مدارك ديجيتال.
انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL