29 فروردين 1397 11:8:18
دفتر آموزش
معرفي دفتر آموزش
نيازسنجي آموزش‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي مأموريت سازمان برنامه‌وبودجه كشور و مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري.
تدوين و برگزاري دوره‌هاي آموزشي مشترك با نهادها و سازمان‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
نظارت بر رعايت معيارهاي اجراي پروژه‌هاي پژوهشي و روند انجام كار فعاليت‌هاي پژوهشي و تهيه گزارش‌هاي دوره‌اي به مراجع ذيربط.
همكاري با واحد ذيربط در تهيه چارچوب و دستورالعمل قراردادهاي پژوهشي.
تهيه و تدوين ضوابط بكارگيري مدل كاربست نتايج پژوهشي و نظارت بر آن در سازمان برنامه‌وبودجه و مركز .
نظارت در كاربست نتايج و دستاوردهاي حاصل از مطالعات و پژوهش‌هاي صورت گرفته.
همكاري و هماهنگي براي ارائه خدمات پژوهشي.
تهيه بانك اطلاعات پژوهشي و آمار و اطلاعات مربوط.
هماهنگي و نظارت بر فعاليت‌هاي پژوهشي سازمان برنامه‌وبودجه استان‌ها.
انجام ساير امور محوطه از طرف مقام مافوق.
- مديريت تدوين و نشر منابع علمي و برگزاري نشست‌هاي علمي
تهيه، تدوين و انتشار مجلات تخصصي
گردآوري و نشر يافته‌هاي حاصل از پژوهش‌ها در قالب كتب و نشريات كاغذي و الكترونيكي.
برگزاري نشست‌هاي علمي و تخصصي موردنياز مطابق با مأموريت و وظايف مركز .
شناسايي موضوعات نيازمند تهيه، تدوين و ترجمه از ميان منابع علمي معتبر و اقدام براي حصول نياز.
برگزاري نشست براي ارائه دستاوردهاي علمي – پژوهشي مركز و كارشناسان ذيربط.
مديريت و مستندسازي تجربيات و روش‌هاي تخصصي و يافته‌هاي صاحب‌نظران.
ايجاد آرشيو مدارك و انتشارات مركز و نگهداري از آنها.
شناسايي و برقراري ارتباط با پايگاه‌هاي اطلاعاتي علمي و تخصصي موردنياز مركز.
برنامه‌ريزي و هدايت امور مربوط به مديريت دانش سازمان و مركز با هماهنگي واحد فناوري اطلاعات و ارتباطات.
ساماندهي و تهيه آرشيو مجازي مستندات مركز.
راه‌اندازي و مديريت مركز و مدارك ديجيتال.
انجام ساير امور محوله از طرف مقام مافوق.
تمامي حقوق اين سايت متعلق به مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL